கல்விசார் பிரிவு

திருமதி. தீபானி நவரத்ன
நிர்வாக அதிகாரி (மாணவர் அலுவல்கள்)

+94 812 498 679 / 80 நீடிப்பு : 122

தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு

திருமதி. ஐ. நாமலி நாணயக்கார
உதவி விரிவுரையாளர் (த.தொ)
தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு தலைமை அதிகாரி

+94 812 499 301

தொழிற்கல்விப் பிரிவு

திரு. சானக திசாநாயக்க
பாடநெறி ஒருங்கிணைப்பாளர்

+94 812 494 343

நூலகம்

திருமதி. வசந்தா இலங்காதிலக
சிரேஷ்ட நூலக பொறுப்பாளர்

+94 812 500 378

ஆய்வுப் பிரிவு

திரு. பிரபாஷ் சிறிவர்தன
சிரேஷ்ட ஆய்வு

+94 812 498 679 / 80 நீடிப்பு : 118

விடுதிப் பிரிவு

திரு. துஷார விஜேரத்ன
உதவி விடுதி முகாமையாளர்

+94 812 498 679 / 80 நீடிப்பு : 139
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு

திரு. துஷந்த ஜயரத்ன
சந்தைப்படுத்தல் அலுவலர்

+94 812 498 679 / 80 நீடிப்பு : 131
+94 714 047 273