ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

අප ගැන

අපගේ දැක්ම

සක්‍රීය සමූපකාර ව්‍යාපාරයක් සඳහා නිර්මාණශීලී සහ නව්‍යකරණයෙන් යුත් ඵලදායී මානව සම්පතක් බිහි කිරීමේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීම.

අපගේ මෙහෙවර

තිරසාර ව්‍යවසායන් බිහි කිරීම උදෙසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, ව්‍යවසායක ශක්තිය හා නිර්මාණශීලීත්වය වර්ධනය කිරීමෙහිලා අවැසි දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප ගොඩනැගීමෙන් සමූපකාර ප්‍රජාව බලගැන්වීම.


අපගේ ඉතිහාසය

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය (NICD) ශ්‍රී ලංකාවේ සමුපකාර ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධ සමුපකාර නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ අරමුණින් 1945 දී මහනුවර පොල්ගොල්ලේ සමුපකාර පාසල ලෙස පිහිටුවන ලදී. ගෝලීයකරණය සහ ආර්ථික ලිබරල්කරණය යන නව ගතිකත්වයන් යටතේ මෙරට සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සංශෝධිත ජනවරමක් සමඟ 2001 වසරේ සමුපකාර පාසල වර්තමාන තත්ත්වයට උසස් කරන ලද අතර ඒ සමඟම විද්‍යාලය එහි වර්තමාන නාමය ලබා ගත්තේය. එතැන් පටන් NICD සමුපකාර අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයේ පමණක් නොව අතිරේක වෘත්තීය සහ ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍රවල ද ඩිප්ලෝමා, සහතික සහ කෙටි කාලීන පාඨමාලා, උපදේශන සේවා සහ පුහුණු වැඩසටහන් පිරිනමන අගනුවර කොළඹින් පිටත අධ්‍යාපන හා පුහුණුවේ ප්‍රමුඛ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත.

අපගේ අභිමතාර්ථ
 • බාහිර අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය සමූපකාර සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • සමුපකාර සංවර්ධන කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ ප්‍රමුඛ ආයතනය ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනයේ දී ඵලදායී දායකත්වය ලබාදීම.
 • වඩාත් ඵලදායී කාර්යක්ෂම සමුපකාර සේවාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා දායක වීම.

ආයතන ප්‍රධානි

ඩි. ආර්. පියදාස මිය

  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

  SLAS Grade I
  MSc. Public Administration/policy, Flinders University, Australia
  MSc. Bio Technology, University Of Peradeniya
  BSc. (Sp) Botany, University of Ruhuna
  (071 025 0037)

  කළමනාකරණ මණ්ඩලය

  • එච්. ඒ. ආශා හපුආරච්චි මෙනවිය - සභාපති (වැ.බ) නිල බලයෙන්
  • සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සහ සමිති රෙජිස්ට්‍රාර්, සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (මධ්‍යම රජය)

  • ඩි. ආර්. පියදාස මිය - නිල බලයෙන්
  • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය

  • යූ.එස්.එන්.ප්‍රනාන්දු මිය - නිල බලයෙන්
  • අතිරේක ලේකම්, සංවර්ධන, වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යංශය

  • එම්. ආර්. ජී. ඒ. බී. මුතුකුඩේ මහතා - පත් කළ සාමාජික
  • අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වැ.බ) කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව, මුදල් අමාත්‍යංශය

  • ආර්.එම්.පී.එස්. අබේරත්න මයා - පත් කළ සාමාජික
  • නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සැලැසුම්, උසස් අධ්‍යාපන අංශය,අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

  • ජී. ඩී. එස්. වීරසිරි මයා - සාමාජික- නිල බලයෙන්
  • සභාපති, ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය

  • ඒ. විනීතා සමරවීර මිය - පත්කළ සාමාජික
  • කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික

  • එල්. ආර්. ද ලිමා මහතා - පත්කළ සාමාජික
  • කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජික

  අධ්‍යයන මණ්ඩලය

  • ඩි. ආර්. පියදාස මිය - සභාපති
  • අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතනය- පොල්ගොල්ල

  • මහාචාර්ය එම්.බී. රණතිලක මහතා - අධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජික
  • ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය, ශ්‍රාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය,

  • කේ.ඩී.ජී.එම්. අබේගුණසේකර මහත්මිය - අධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජික
  • විභාග කොමසාරිස් (පර්යේෂණ/ සංවර්ධන හා ඇගයීම්) ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව.

  • ජී. කීර්ති ගමගේ මහතා - අධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජික
  • සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් හා සමිති රෙජිස්ට්‍රාර් (මධ්‍යම රජය)

  • ජී.ඒ. නිමල් මහතා - අධ්‍යයන මණ්ඩල සාමාජික
  • රන්පොකුණගම, නිට්ටඹුව.