தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நமது - வசதிகள்

ஆடிட்டோரியம்

NICD ஆடிட்டோரியம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க கண்டி நகருக்கு அருகில் அமைந்துள்ள மிகவும் மதிப்புமிக்க மற்றும் நவீன நாடக வளாகமாகும். முழு ...


பிரதான மண்டபம் (வின்சன்ட் சுபசிங்க மண்டபம்)

பிரதான மண்டபம் (வின்சன்ட் சுபசிங்க மண்டபம்) பிரதான மேடையைக் கொண்ட 450 ஆசனங்களுடனான இந்த மண்டபம் கற்புல செவிப்புல உபகரண வசதிகளுடன் ...


கணினி ஆய்வுகூடம்

தேசிய கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிறுவகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவானது, மத்திய மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள அரச மற்றும் தனியார் துறை...


விடுதிகள்

வளிச்சீராக்கல் செய்யப்பட்ட மற்றும் செய்யப்படாத அறைகளை கொண்டதாக தனியான மற்றும் இருவருக்கான அறை வசதிகளுடன் ஒரே தடவையில் 222 பேருக்...


சுற்றுலா விடுதி

வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க தளதா மாளிகைக்கு சுமார் 08 கிலே மீற்றர் தூரத்திலிருந்து இலகுவாக சென்றடையக்கூடிய கண்டி – மடவளை ஊடாக வத்...


நூலகம்

நிறுவகத்தின் நூலகம் இந்நாட்டின் கூட்டுறவுத் துறைக்கு உரித்தான வளர்ச்சியடைந்த நூலகமாகக் கருதப்படுகின்றது. பல்வேறு துறைகளிலும்...


செவிப்புல வசதிகள்

கூட்டுறவு விடயம் தொடர்பில் நடாத்தப்படுகின்ற பல்வேறு பாடநெறிகள் மற்றும் வெளி நிறுவனங்களினால் நடாத்தப்படுகின்ற நிகழ்ச்சித்திட...


அச்சகம்

ஒவ்செட் அச்சு மற்றும் டுப்ளோ அச்சு ஆற்றலைக் கொண்டதாக உள்ள நிறுவனத்தின் அச்சகமானது அதற்குத் தேவையான ஏனைய இயந்திரங்கள் மற்றும் வ...


போக்குவரத்து சேவை

அலுவலக வாகனங்களுக்கு மேலதிகமாக கூட்டுத்தாபன வாகன பொதுச் சேர்மத்தில் உள்ள வாகனங்கள் அலுவலக கடமைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்...