தேசிய கூட்டுறவு மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்...

நவ செய்தி

  • 2024-01-05
Development planning and training program

As the first short-term training program of the year 2024, a two-day training program on preparation of annual development plans for the financial service cooperative societies of Central Province was conducted very successfully on 05th and 06th of January 2024.

செய்தி

-

  • 2022-10-16

-

  • 2022-10-29