ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු..

නව පුවත්

  • 2023-07-28
ඩිප්ලෝමා සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය 2023

ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය මගින් පිරිනමන ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවය අද දින (28) පොල්ගොල්ල මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රවණාගාරයේදී මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් අජිත් ප්‍රේමසිංහ මහතාගේ හා වෙළද වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ඒ.එම්.පි.අතපත්තු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු පළාත් නියෝජනය කරමින් ඩිප්ලෝමා, සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවන් සාර්ථකව නිමකරන ලද 773 දෙනෙකු සදහා සහතික පත්‍ර ලබාදීම සිදු කෙරින.

පුවත්